Bếp Điện Từ Canzy CZ 630

21.800.000 13.970.000

052.852.6789