Bếp Điện Từ Canzy CZ MIX823S

19.980.000 10.300.000

052.852.6789