Bếp Điện Từ Canzy CZ MIX833

24.980.000 10.320.000

052.852.6789